Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Michałowice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Michałowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Michałowice.

Mapa Geoportal Michałowice
Mapa z granicą gminy Michałowice

Dane urzędu

Urząd Gminy Michałowiceul. Aleja Powstańców Warszawy 1Michałowice, 05-816

Tel: 22 3509191

Fax: 22 3509101

E-mail: sekretariat@michalowice.pl

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Michałowice: 1421042

Witryna: www.michalowice.pl

Władze lokalne: Wójt Małgorzata Pacheckasekretariat@michalowice.pl

Aktualności z gminy Michałowice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Michałowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Michałowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Michałowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Michałowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Michałowic

Gmina Michałowice w liczbach

Powierzchnia gminy Michałowice*

35 km2

2250 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Michałowice*

18 361 mieszkańców

392 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Michałowice*

529 mieszkańców na km2

253 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Michałowice

Geoportal Michałowice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Michałowice

Jak powstał Geoportal gminy Michałowice?

Geoportal Michałowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Michałowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Michałowice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Michałowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Michałowice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Michałowice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Michałowice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Michałowice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Michałowice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Michałowic.
Informacje na Geoportalu Michałowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Michałowice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Michałowice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Michałowice;
 • Rejestr MPZP Michałowice;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Michałowice;
 • Mapa Topograficzna gminy Michałowice;
 • Mapa Solarna gminy Michałowice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Michałowice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Michałowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Michałowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Michałowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Michałowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Michałowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Michałowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Michałowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Michałowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Michałowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Michałowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Michałowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Michałowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Michałowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Michałowicach.

  Geoportal gminy Michałowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Michałowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Michałowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Michałowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Michałowicach.

  W Geoportalu Michałowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Michałowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Michałowicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Michałowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Michałowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Michałowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Michałowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Michałowice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Michałowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Michałowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Michałowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Michałowicach. W Geoportalu gminy Michałowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Michałowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Michałowice dla mieszkańców

Geoportal Michałowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Michałowice. Na mapie Michałowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Michałowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Michałowice. Korzystając z map Geoportalu gminy Michałowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Michałowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Michałowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Michałowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować