Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Michałowice - sprawdź miejscowy plan gminy Michałowice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Michałowice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Michałowice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Michałowice.

MPZP Michałowice
Mapa MPZP gminy Michałowice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Michałowicach.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Michałowice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Michałowice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Michałowice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Michałowic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Michałowice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Michałowice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Michałowice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Michałowice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Michałowic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Michałowic

0

51 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Michałowice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Michałowice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2080 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Michałowic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Michałowice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Michałowice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Michałowice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLVIII/511/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/305/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r.XLVIII/511/202225-10-2022
Uchwała nr XLVIII/512/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice – Osiedle i Michałowice – Wieś, obszar „Wesoła – część 2”XLVIII/512/202225-10-2022
Uchwała nr XLIII/471/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice – Osiedle i Michałowice – Wieś, obszar „Szkolna”XLIII/471/202231-5-2022
Uchwała nr XXXVI/393/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”XXXVI/393/202126-10-2021
Uchwała nr XXVI/312/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”XXVI/312/20204-12-2020
Uchwała nr XXV/306/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C”XXV/306/202025-11-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Michałowicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Michałowice odpowiada wójt/burmistrz gminy Michałowice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Michałowice nie obowiązuje, to urząd gminy Michałowice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Michałowicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Michałowice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Michałowice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Michałowic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Michałowice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Michałowice