Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Michałowice w liczbach

Geoportal Michałowice
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Michałowice

Michałowice, gmina w województwie mazowieckim, powiat pruszkowski.

Powierzchnia gminy Michałowice wynosi 35 km2, zajmuje 2250 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Michałowice zamieszkuje 18 361 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 392 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Michałowice wynosi 529, jest 253 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Michałowice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Michałowice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Michałowice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Michałowice: 352250
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Michałowice: 1,27379
Lesistość w % w gminie Michałowice: 7,42107
Ludność na 1 km2 w gminie Michałowice: 529253
Liczba ludności ogółem w gminie Michałowice: 18 361392
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Michałowice: 2,2489
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Michałowice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Michałowice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Michałowice: 12,92-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Michałowice: 70,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Michałowice: 22617
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Michałowice: 13,217
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Michałowice: 114,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Michałowice: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Michałowice: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Michałowice: 1 245,219
Przedszkola bez specjalnych w gminie Michałowice: 12185
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Michałowice: 373,3612
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Michałowice: 132,85
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Michałowice: 4,0460
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Michałowice: 2891254
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Michałowice: 5 868-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Michałowice: 5 882-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Michałowice: 5 891-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Michałowice: 96,7730
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Michałowice: 90,0155
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Michałowice: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Michałowice: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Michałowice: 96,7643
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Michałowice: 90,081

Źródłem danych statystycznych dla gminy Michałowice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Michałowice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Michałowice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.